Славянската азбука и българския език

Смятаме за подходящо да започнем този тъй важен за всички българи раздел с един прекрасен цитат от една книга с огромно значение за развитието на българската литература и за запазването на българския дух – книгата “За Буквите” на Черноризец Храбър:

Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш: "Кой ви е създал буквите и превел книгите, или в кое време?", то рядко измежду тях знаят. Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: "Кой ви е създал азбуката или превел книгите?", всички знаят и в отговор ще рекат: "Св. Константин Философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий." И ако попиташ в кое време, то всички знаят и ще рекат, че през времето на гръцкия цар Михаил и на Бориса българския княз, и на Растица моравския княз, и на Коцел блатенския княз, в годината 6363 от създаването на света.

Братята Св.Св.Кирил и Методий (Константин Кирил Философ и брат му Методий) – известни като апостоли на славянската писменост, са родени в Солун, съответно през 820 и 815 г. Макар, че произхождали от знатно семейство, те отхвърлили светските почести и станали свещеници. Живяли в манастир на Босфора, когато хазарите поискали от Константинопол помощ – да им изпрати християнски учител. Избранникът бил Кирил, а брат му трябвало да го придружи. Братята изучили хазарския език и покръстили голяма част от хазарския народ.

Скоро след мисията им при хазарите, през 863 г византийският император ги изпраща във Велика Моравия, по молба на моравския княз Ростислав, който иска да създаде славянска църква и така да се противопостави на германизацията. Трудностите при това идват най-вече от уникалното обстоятелство, че трябва да се превежда на език, който още не е литературно изграден и в който липсват думи за редица религиозни, философски и културни понятия. Кирил, с помощта на Методий, успял да създаде нова азбука и те превели евангелието и други църковни книги на моравски – труд, който им отнел четири години и половина.

Поради възникналите конфликти с немското духовенство, братята отиват да защитят делото си пред папата в Рим. Те пристигат там през 867 г. Блестящият полемичен дар на Кирил принуждава папа Адриан II да признае официално славянските книги. В римската църква “Св. Марина” е отслужена литургия на славянски език. В Рим Кирил се разболява и на 4 февруари 869 г. умира. Погребан е в базиликата “Св. Климент” в Рим. Методий се връща в Константинопол и продължава своята проповедническа и просветна дейност сред западните славяни д смъртта си на 6 април 885 г. С помощта на своите сподвижници, той успял да завърши превода на библията и църковните книги на славянски. Влиянието на Кирил и Методий в Моравия било заличено, но то се пренесло в България, Сърбия и Русия, където южнославянският език, създаден от Солунските братя (и славянската азбука, известна нато Кирилица) и днес е официалния църковен език, а същата азбука (с известни различия) е основата на тези езици.

Създаването на нова азбука, пригодена за славянската реч, и възникването на нова, славянска книжнина с помощта на тази азбука предизвиква истинска културна революция в живота на тогавашния християнски свят. На едно многочислено славянско население се признава правото да има азбука и книжнина. Кирило-Методиевото дело разрушава и неофициалната концепция за “трите свещени езика” - иврит, гръцки и латински, която до известна степен е била пречка за културното развитие на останалите европейски народи. При голямата тогава културна и езикова общност между отделните славянски клонове, книжовният език на Кирил и Методий и техните ученици бързо и лесно се превръща в общославянски книжовен език.

Векове наред, Европа е имала само един признат от канона светец-покровител– Свети Бенедикт. В края на ХХ-ти век, през 1979 г., папа Йоан Павел Втори провъзгласява създателите на славянската азбука, светите братя Кирил и Методий, също за покровители на Европа.

Преди да посетите България, бъдете подготвени, че трябва изцяло да разчитате на кирилицата, за да прочетете някаква информация. Някои , не далеч не всички, хотели и ресторанти ползват английски или имат меню преведено на английски, но все пак не забравяйте, че българският е официалния език тук, а кирилицата - официалната азбука. Пълното непознаване на българската граматика, или на кирилицата като азбука, би ви направило изцяло зависими от другиго, който да ви прочете надпис или дума. Ако отчасти можете да получите някаква независимост (поне по отношение на това), то вашето пътуване би било далеч по-приятно. Българите с удоволстие ще ви помогнат, особено когато видят, че полагате усилия да се справите сами.

Тази таблица на българската азбука, помощта в произношенията и забележките нямат претенцията за сериозно езиково изследване. Много често местните акценти и диалекти са много различни, и тогава трябва изцяло да зависите от местно лице. Настоящата информация трябва да се ползва единствено по предназначение – като един опит да ви запознае с българската азбука.

Има много думи написани на кирилица, които изглеждат сякаш написани на латиница, осбено когато се изписват с главни букви – например: "PECTOPAHT" ( ................... ), "HOBO" ("novo ” е българската дума за "new"), “ HE" ("ne ” е бългаската дума за "no"), "CHEK" ( лека закуска, като в "snack bar") и много други. Не бива да се обърквате от всички тези думи.

Изключително важно е произношението на всяка една дума, включително и точно къде пада ударението. Всички букви в българския език се произнасят.

Допускаме, че на места може да сме пропуснали или сгрешили нещо, но все пак нашата цел е да ви дадем малка информация, а не да напишем задълбочен лингвистичен преглед.