Личности в Пловдив

Личности в Пловдив

Христо Белобрадов (1899 - 1975)

Христо Белобрадов (1899 - 1975)

1.1.2012 г. 0:00:00

Христо Костов БЕЛОБРАДОВ (24.ХІІ.1899 – 14.V.1975) – учител, училищен инспектор, радетел за развитието на образованието и делото на слепите в България. Роден в Етрополе. Завършва гимназия във Велико Търново (1919) и педагогически курсове в Пловдив. През 1921 г. е назначен за учител в село Сотир (днес Храбрино). Тук среща бъдещата си съпруга.

По-късно е назначен за директор на новосъздадената прогимназия в селото, където се обучават ученици и от околните села Извор, Бойково, Дедево, Ситово. С много ентусиазъм и отговорност към работата си той обикаля селата и издирва деца, подлежащи на обучение, води разговори с родителите им, за да ги убеди, че трябва да учат. Той е един от основателите на читалище “Пробуда” в село Сотир. Съдейства за създаването на читалищна библиотека, за изграждането на любителска театрална трупа и за утвърждаването на читалището като притегателен културен център.

През 1935 година чрез конкурс той е назначен за околийски училищен инспектор в Пловдивска област – Брезовски район, и семейството да се премества да живее в Пловдив. Той обикаля неуморно селата в района, организира педагогически сбирки за квалификацията на т. нар. “волнонаемни учители” – млади хора, назначавани веднага след завършване на гимназия в отдалечените селища, където липсвали кадри. Белобрадов подготвя и издава “Педагогическо ръководство за работа на учителите в прогимназията”.

По време на Втората световна война е командирован в Беломорска Тракия (Драма, Ксанти и Кавала), за да организира училищното дело сред българското население.

През октомври 1944, заедно с художника Златю Бояджиев (който е родом от Брезово), отива в Министерството на просветата в София с искане да се открие гимназия в с.Брезово. Още същата година Брезовската гимназия е открита, а за неин пръв директор е назначен Христо Белобрадов. Големи са заслугите му за организацията на учебния процес. Освен директор, той е и преподавател по български език и литература. В резултат на заболяване на очите, постепенно започва да губи зрението си, но с неимоверни усилия продължава да изпълнява професионалните си задължения.

През 1949, на 49 години загубва окончателно зрението си, напуска гимназията и се пенсионира по болест. С много воля, упоритост и подкрепа от близките си той започва нов живот. Той добре разбира, че само работата може да му помогне да се пребори с нещастието. По това време традиционните занаяти за слепи са кошничарство, четкарство и въжарство, и той започва да работи като кошничар. Много скоро се откроява сред останалите работници със своята начетеност, интелигентност и култура. Става член на Съюза на слепите в България и председател на Районния съвет на Съюза в Пловдив.

През 1956 г. Белобрадов е един от основателите на пловдивското предприятие за слепи “Успех” и негов пръв директор в продължение на 10 години. Предприятието обслужва няколко окръга. То бързо се разраства и увеличава производството си, изникват нови постройки с модерни цехове, оборудвани с подходяща техника, назначени са зрящи специалисти в помощ на незрящите.

През 1965 г. Съюзът на слепите в България възлага на Белобрадов организирането на първия в Източна Европа Национален център за рехабилитация на късноослепели хора. Година и половина той неуморно проучва чуждия опит, посещава сродни институции в Германия, Съветския съюз, организира събирането, превеждането и обобщаването на чужди материали и изготвянето на програмите за обучение. Рехабилитационният център е открит на 17 октомври 1966 в Пловдив, а Христо Белобрадов става първият му директор. За кратко време новопостроените сгради се оборудват със специализирани зали, занимални, работилници, читалня, спортни площадки, зали за самодейност. Построен е и жилищен комплекс за курсистите от другите градове.

Белобрадов не жали сили и знания и до края на живота си работи неуморно за развитието на това първо по рода си учебно заведение. През 1997 г. във фоайето на учебната сграда на Рехабилитационния център е открит барелеф на Христо Белобрадов в знак на признателност към неговото дело.


 

д-р Иван Богоров (1818 - 1892)
Иван Богоров е един от големите възрожденски енциклопедисти - медик по образование, той се занимава със стопански въпроси, икономика, география, индустрия, транспорт, филология, журналистика. Сред ...
oтец Камен Вичев (1893 - 1952)
Роден в с. Срем, Бургаско на 23.05.1893г. Пре&#...
Стойо Шишков (1865-1937)
Роден е през 1865 г. в с.Устово, Смолянско (днес квартал на Смолян). Педагог, книжовник, народовед. От 1906 година живее и работи в Пловдив - последователно е учител в Първа прогимназия, гимназия „...
 Марио Хосен – „българският Паганини”
Цигуларят Марио Хосен е роден в ...
Борис Димовски (род. 1925-2007)
Борис Димовски е един от най-големите съвременни български художници. Освен всеизвестен карикатурист, той е и майстор на акварела, живописта, импресията, графиката. Роден е на 20 октомври 1925 г. в...
Радослав Николов - "Джани" (род. 1954)
Пловдивчанинът Радослав Николов - Джани е първият българин, записан в Книгата на рекордите "Гинес". През 1984 година вариететният артист смайва света с уникалния си дрибъл. Изминава 18,1 ...
Жорж Ганчев (род. 1939)
Жорж Ганчев, чието рождено име е Георги Петрушев, е роден на 29 август 1939 г. в Пловдив. В началото на 60-те години емигрира в чужбина. Завършва Британската академия по фехтовка и Театралния инсти...
„В края на 60-те години на миналия век аптеката в с. Говедарци, където работеше майка ми, често бе посещавана от висок, леко прегърбен странник с челюст "тип Марлон Брандо" и неизменн...
Цанко Лавренов (1896-1978)
Öàíêî Ëàâðåíîâ å ðîäåí íà 24.11.1896 ã. â Ïë&ic...