Traditions & NameDays

Evstati, Evstatia (nameday) - February 21

Nameday of Evstati, Evstatia (meaning "steady", "sturdy").