Културно наследство

Държавен куклен театър - Пловдив

Държавен куклен театър - Пловдив е основан през 1946г. Театърът е репертоарен, финансиран от Министерство на културата и е активно подпомаган от Община Пловдив.

За 58 творчески сезона до 2004 г. са изиграни над 285 заглавия. Годишно се реализират по 5 нови постановки, които се представят пред не по-малко от 30 000 зрители. Театърът е пътувал в над 40 държави, участвал е в много международни фестивали и е носител на над 80 престижни награди. Шест от спектаклите на театъра са в “Златният фонд” на Българска национална телевизия.

Стратегия на театъра е създаването на пълноценни репертоарни заглавия за основна сцена, предназначени за деца и възрастни, и целенасочено търсене на “малка” /мобилна/ театрална форма – адекватна на новите икономически условия - без компромис в художествено естетически план.

Театърът налага високо професионални, динамични, актуални спектакли, с остро и свежо чувство за хумор и импровизация, разграничавайки се от комерсиалния продукт. Отворен е за идеи, творчески контакти, национални и международни програми за културно сътрудничество, сценични изкуства и театрален мениджмънт. Успешно продуцира външни театрални продукти за деца и възрастни от цялата страна и чужбина.

От 1977г. инициира и организира фестивална форма – “Международен преглед на куклената миниатюра”, която от 1990 година добива статут на международен фестивал – “Двама са малко – трима са много”, чиято цел е да представи пред специалисти и широк зрителски форум най-добрите постижения на “малката форма” и да се впише със свое лице в европейската фестивална верига.

Театърът има собствена сграда с 2 зали: камерна – 45 места; голяма – 170 места, трупа от 10 актьора, режисьор, сценограф, композитор, административен, технически и обслужващ екип, автобус и микробус.

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ
Носител на орден “ Кирил и Методий “ – I степен
Пловдив 4000, ул. “ Хр. Г. Данов “ № 14
тел./факс 032 / 63 11 47
E-mail: pptheatre@abv.bg