Културно наследство

Народна библиотека “Иван Вазов”

Средно по хиляда читатели дневно от всички възрастови групи посещават десетте специализирани читални и осемте зони със свободен достъп до литература от всички сфери на човешкото познание. Библиотеката съхранява над 1 350 000 конвенционални и неконвенционални носителя на информация, а също така и поддържа обменна програма с повече от 60 библиотеки от над 15 страни из целия свят.

Библиотеката притежава колекция от ръкописи, редки и уникални български и европейски издания, църковни книги, скици, гравюри и литографии от 19-ти век, колекция от портрети, архивни материали и възрожденски писма.

Библиотеката е член на следните международни библиотечни дружества и организации:

  • Международна Банка за информация на франкофонските страни (Banque Internationale d'information sur les Estas Francophones (BIEF)), 
  • Мрежа на асоциираните библиотеки към Юнеско (UNESCO Network of associated libraries (UNAL)), 
  • Депозитарна библиотечна програма към Световната банка за възстановяване и развитие (the Depository Library Programme of the World Bank for Reconstruction and Development).
Библиотека "Иван Вазов" Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов".
Библиотека "Иван Вазов" Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов".
Библиотека "Иван Вазов" Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов".
Библиотека "Иван Вазов" Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов".
Библиотека "Иван Вазов" Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов".
Библиотека "Иван Вазов" Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов".
Библиотека "Иван Вазов" Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов".
Библиотека "Иван Вазов" Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов".
Библиотека "Иван Вазов" Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов".
Библиотека "Иван Вазов" Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов".
Библиотека "Иван Вазов" Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов"
Главния вход на Пловдивската библиотека.
Библиотека "Иван Вазов" Библиотека "Иван Вазов"
Библиотека "Иван Вазов"
Сградата на библиотека "Иван Вазов".