Културно наследство

Издателство “Христо Г. Данов”

Първообраз на първото българско предприятие за издаване и разпространение на книги е създадената от бележития български възрожденец Христо Г.Данов, в съдружие със съгражданите си – учителя Ячо Трувчев и книговезеца Нягул Бояджийски – “Дружествена книговезница” през 1857 г. Деветгодишното учителстване затвърдило у Данов убеждението, че идеята за ново образование, за широка народна просвета не може да бъде осъществена без подходящи книги и учебници, без широко разпространение на книгата. През 1855 г. Данов, със спестени от учителстването пари, отпечатва в Белград  малкото календарче “Старопланинче” за високосната 1856 г. То пставя началото на организираното книгиоздаване в България.

От 1962 г., дружеството работи под формата на “Книгоиздателство Хр. Г. Данов и с-ие”, с клонове в Русе и Велес (1867), София и Лом (1880). Печатат се главно учебници и учебни помагала, издават се и първите стенни географски карти. Макар и демократ-просветител по убеждение, Данов не отрича революционната борба и симпатизира на режолюционно-освободителното движение. След Освобождението с помощта на братята освободители в лицето на княз Черкаски, Христо Данов осъществява отдавнашната си мечта – пренася от Виена и открива в Пловдив собствена печатница.

Крупно Даново дело е и издаването на най-авторитетния вестник в България непосредствено след Освобождението – в-к “Марица”. Само 3 седмици след подписването на Берлинския договор, на 25.07.1878 г., се появява първия брой на вестника, поставил си за задача “да защитава целокупния български народ, който чужденци немилостиво разкъсаха”.

Христо Г. Данов умира на 11.12.1911 г. и е погребан в църквата “Св.Богородица”. Голямото му народополезно дело продължават неговите синове. До национализацията през 1947 г. под фирмата “Издателство Хр.Г.Данов” са излезли близо 2400 заглавия. На 1.01.1960 г. с решение на Министерския съвет, след 13-годишно прекъсване, “Издателство Хр.Г.Данов” бе възстановено и работи и до днес. На името на Христо Г.Данов е учредена и годишна литературна награда за особени постижения в областта на литературата.

Къща-музей Христо Г.Данов Къща-музей Христо Г.Данов
Къща-музей Христо Г.Данов
В къщата на Христо Г.Данов днес се разполага експозицията “Българско книгоиздаванe" на Исторически музей Пловдив.
Дановата къща Дановата къща
Дановата къща
Дановата къща, намираща се в непосредствена близост до катедралния храм "Света Богородица" - днес къща-музей на книгоиздаването. 
Наградата "Христо Г.Данов Наградата "Христо Г.Данов
Наградата "Христо Г.Данов
Наградата "Христо Г.Данов" за специални заслуги към развитието на българската литература.