Културно наследство

България - Пловдив
Разположена в сърцето на Балканския полуостров, България се гордее със своята древна и богата история. Траки, елини, римляни, византийци, славяни и българи са обитавали тези земи, оставяйки след себе си паметници и обогатявайки съкровищницата на световната култура.
Тази годин на 21.05.2005 (събота), президентите на осем страни от Югоизточна Европа (ЮИЕ) обещаха да увеличат усилията за запазване и развитие на културното наследство на региона.
"Културното наследство от години се използва като оправдание за конфронтационни действия, но сега ние доказваме, че културата е част от многостранния положителен имидж на региона," каза Първанов по отношение на етническото и културно многообразие на Балканите и тяхното бурно минало.
В края на срещата президентите приеха декларация, в която се посочва, че "културното и историческо наследство повече не може да ни разделя; напротив, то ще ни обедини и ще бъде един от най-сериозните аргументи за интеграцията на региона в ЕС."
Пловдив е една голяма част от всичко това...