Галерии

Рилския Манастир

Рилският манастир е най-внушителния паметник на българската архитектура и изкуство и е най-старата духовна обител по нашите земи. Той е и най-големия книжовен център по българските земи от епохата на османското робство. Първият манастир е основан през X век от български отшелник Иван Рилски (876-946 г), и повторно изграден на сегашното си място през XIII - XIV век. Отбранителната кула (1334 г.), владишкия трон, богато резбованите врати, някои ръкописи, икони и църковни утвари   датират от този период.

Историята на Рилския манастир е свързана с Иван Рилски, който по-късно е канонизиран за светец. Всяка година на 1 юли, българите почитат деня на преместване на мощите му – от бившата българска столица Търново в Рилския манастир (през 1469 г., по време на царуването на султан Мурад Втори). Иван Рилски е провъзгласен за закрилник на българския народ, и се счита за основателя на този най-внушителен български манастир.

Поредният и най-важен етап на строителството на манастира е 1816-1870 година, когато със средства, събрани от целия народ, и с упорития труд на много майстори-строители, резбари, зографи, ваятели и художници е построен най-големия български манастир - запазен в този си вид и днес. Още от XV век манастирът става оживено средище на книжовна дейност. В него работят видни български духовници, граматици и създават едни от най-ценните произведения на Старобългарската литература. Манастирът поддържа връзки с други духовни средища от съседни страни.

Музейната експозиция, разположена в приземните етажи на манастира е една от най-богатите и ценни колекции на Балканите. Той е обявен за международен културен паметник от Ю Н Е С К О. Манастирът е действащ, мъжки. Намира се в Рила планина, на 120 км югозападно от София, на 4 км от град Рила.

 

Манастирският двор Манастирският двор
Манастирският двор
 Живописен архитектурен ансамбъл в манастирския двор.  
Манастирската обител Манастирската обител
Манастирската обител
 Манастирската обител пази огромно богатство от ръкописи,икони,етнографски образци и над 16000 книги.
Скалата Кръста Скалата Кръста
Скалата Кръста
 Скалата наречена Кръста стои като безмълвен страж на пътя към манастирската обител.
Уханни Рилски борови гори Уханни Рилски борови гори
Уханни Рилски борови гори
 Рилският манастир е сгушен сред уханни борови гори в сърцето на Рила.
Входът към обителта Входът към обителта
Входът към обителта
 Според преданието Рилския Манастир е основан през Х век от монаха-отшелник Иван Рилски и неговите последователи.
Мекота и хармония Мекота и хармония
Мекота и хармония
 Оцелял в бурните времена със самочуствието на най-ревностен пазител на българския дух и език,манастирът и днес очарова посетителя с мекотата и хармонията на архитектурните си форми-арки,колонади,покрити дървени стълби ,резбовани чардаци.
"Рождество Богородично" "Рождество Богородично"
"Рождество Богородично"
 Трикорабната,петкуполна манастирска църква "Рождество Богородично".
Откритата галерия Откритата галерия
Откритата галерия
 Вътрешността на църквата е изключително въздействаща със великолепните стенописи изработени в периода 1840-1848г. от най-дорите иконописци от онова време.
Чудни есенни краски Чудни есенни краски
Чудни есенни краски
 Иконописците създали великолепните стенописи са били вдъхновявани от чудните краски на природата. 
Част от стенописите Част от стенописите
Част от стенописите
 Част от стенописите в откриата галерия на манастирската черква "Рождество Богородично" дело на възрожденските майстори Захари Зограф,Тома Вишанов,Станислав Доспев-ски,Христо Димитров,Димитър и Симеон Молерови.
Предверието на храма Предверието на храма
Предверието на храма
 Откритата галерия с изписани сцени от евангелието е предверие към храма.
Жилищното крило Жилищното крило
Жилищното крило
“По цялата земя българска, където по-рано е имало толкова манастири и църкви, в наше време бог е съхранил един-единствен Рилския манастир… От него има голяма полза за българите. И затова всички българи са длъжни да пазят Рилския манастир и да се жертват за него…”                         Паисий Хилендарски 1762г.
Център за просвещение Център за просвещение
Център за просвещение
 През бурното време на своето съществуване,манастирът не е преставал да бъде център за поклонение,културна дейност и просвещение.Тук са намирали подслон основни фигури в българската история.
Хрелювата кула Хрелювата кула
Хрелювата кула
 Пететажната отбранителна кула Хрелюва кула,построена през ХІV век.
Живописните кьошкове Живописните кьошкове
Живописните кьошкове
 Живописните кьошкове за почивка и съзерцание се намират на четвъртия етаж на отворените към двора чардаци.
Манастирският музей Манастирският музей
Манастирският музей
 Манастирската музейна експозиция съхранява великолепни образци на изкуството на старите майстори. 
Рождество Христово Рождество Христово
Рождество Христово
 Една от сцените изобразени на Рафаиловия кръст е Рожде-ство Христово във Витлеемската пещера.
Манастирските изби Манастирските изби
Манастирските изби
 Тук се крият подземните тайни на манастира-минали и настоящи.
Рилски върхове Рилски върхове
Рилски върхове
  Манастирът е разположен в поножието на Рила планина на 40 км. от Благоевград.От Пловдив отстои на 250 км.  югоза-падно и пътят преминава през живописни местности по трасето Пазарджик, Велинград, Юндола, Якоруда , Разлог, Симитли, Благоевград, гр.Рила.
Рафаиловият кръст Рафаиловият кръст
Рафаиловият кръст
Кръстът изработен за 12 год. от монаха Рафаил (до 1802г.) е от цяло дърво с височина 81 см и ширина 43 см. Различават се 104 библейски сцени и 650 отделни фигурки.