Галерии

Брацигово

Брациговов е малко градче. Намира на 420 м надморска височина. Там, където равнинатат свършва и започват северните склонове на Родопите, се е приютило то. Брациговчани смятат, че са помилвани от Бог, защото в самия град извират минерални извори.

Община Брацигово е разположена на територия от около 221 кв.км в Западнородопската област на Осоговско-Родопската зона с надморска височина между 300 м. и 1400 м. В сегашните си граници общината съществува от 1978 г. Граничи с общините Кричим, Пещера, Батак и Девин. Общината включва шест села и един град – общинския център Брацигово